2010-04-13, 12:13
Ekologinio ūkininkavimo ir kooperacijos kompetencijų ugdymas

page_banner_paramaN_jpg_095100 3063708b85c2cd5

clip_image002images

Projektą remia Lietuvos Respublika

Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų

EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO IR KOOPERACIJOS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010 m. vasaris - 2011 m. rugpjūtis

Projekto Nr. 1PM-PV-09-1-002982-PR001


Projekto pagrindiniai tikslai ir uždaviniai, veiklos etapai

Projekto tikslas - įgyvendinti ES ir nacionalinių reglamentų, susietų su ūkio agrarine aplinkosauga, dirvožemio ir gruntinio paviršinio vandens apsauga, vandens telkinių apsauga, natūralių gamtos buveinių, retų ir nykstančių augalų ir paukščių bei laukinės gyvūnijos išsaugojimu ir skatinti plėtoti ekologinį ūkininkavimą, racionaliai naudoti gamtos ir žemės ūkio gamybos išteklius, gerinti žemės ūkio gamybos kultūrą, gyvenimo kokybę kaime.
Projekto uždavinys - suteikti žinių ir praktinių gebėjimų įvertinti kooperacijos naudą, pasirinkti ir įgyvendinti agrarinės aplinkosaugos priemones, prižiūrėti melioracijos įrengimus, vykdyti žemės ūkio gamybą išsaugant laukinę augmeniją ir gyvūniją, neužteršiant dirvos ir gruntinių vandenų, tausojant gamybos išteklius, gaminti kokybišką ekologišką produkciją.

Projekto aktualumas ir planuojami rezultatai, atlikti darbai

Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta supažindinti dirbančiuosius žemės ūkyje su nacionaliniais įsipareigojimais aplinkosaugos srityje ir įgyvendinti su ES ir nacionaliniais teisės aktais reglamentuojančiais ekologinę žemės ūkio gamybą, geros agrarinės būklės reikalavimus, ūkininkavimą dalyvaujant aplinkos apsaugos priemonėse, gerinant kraštovaizdį. Taip pat įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus, susietus su ET direktyva „Dėl vandenų apsaugos nuo nitratų taršos susidarymo dėl žemės ūkio veiklos", (Nitratų direktyva 79/869/EEB ir Nitratų direktyva 80/778/EEB), ET direktyva 92/43EEB „Dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos", ET direktyva 2000/60EB ,,Natura2000" ir kt.
Iš viso planuojama organizuoti 365 mokymo kursus, kurių bendra trukmė sudarytų 4614 akademines valandas ir apmokyti ne mažiau kaip 5110 žemdirbių. Vidutinis klausytojų skaičius vienoje grupėje -14.

Projektą vykdo - VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Mokymo programos

,,Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" (pradedantiesiems), 24 ak. val., kodas 396185007;

,,Naujausios technologijos ekologinės gamybos ūkiuose" (ekologiškai ūkininkaujantiems), 16 ak. val., kodas 296185008;

,,Ekologinė sėklininkystė", 8 ak. val., kodas 396185010;

,,Dalyvavimas aplinkos apsaugos priemonėse ir jų įgyvendinimas", 10 ak. val., kodas 296185009;

,,Melioracijos pagrindai ir melioracijos įrenginių priežiūra",  8 ak. val.,  kodas 396185011;

,,Ekologiškų produktų gamybos ir pardavimo individualiai ir kooperacijos pagrindais ekonominis vertinimas", 8 ak. val., kodas 396134502;

,,Pieno ir jo produktų gamybos ir pardavimo individualiai ir kooperacijos pagrindais ekonominis vertinimas", 8 ak. val., kodas 396134503;

,,Žemės ūkio technikos naudojimo ekonominis vertinimas", 8 ak. val., kodas 396134504


Kursų klausytojai privalo būti įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre

Norintys dalyvauti kursuose privalo registruotis VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biuruose

Mokymų kursų grafikus galite rasti www.lzukt.lt arba www.zmmc.lt

Su mokymo kursų grafikais savivaldybėse galite susipažinti čia

Atsakingi už projekto vykdymą

Projekto vadovas

Edvardas Makšeckas

Tel. (8-5) 2398 495

El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


Projekto metodininkė

Veronika Bobinienė

Tel. (8-37) 398 273

El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


Projekto koordinatorius

Tomas Didžiulis

Tel. (8-37) 398 386

El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


Projekto finansininkė

Vigilija  Asauskienė

Tel. (8-5) 2391 349

El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


Projekto vyr. specialistas

Algirdas Augulis

Tel. (8-37) 397 006

El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai