ŽEMDIRBIŲ MOKYMAI (pagrindinis psl)
Thursday, 02 April 2015 14:46
Mokymo programos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones
Last Updated on Thursday, 02 April 2015 14:51
 
Thursday, 05 January 2012 15:30
Organic Farming Trainings

Pradedantieji ekologiškai ūkininkauti (taip pat jų įgalioti atstovai) privalo laikytis Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir išklausyti mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" kursą. Kursų baigimo pažymėjimo kopiją privaloma pateikti sertifikavimo įstaigai ne vėliau kaip iki sertifikato išdavimo dienos (iki einamųjų metų birželio 15 d.). Sertifikavimo įstaigos funcijos vykdo Žemės ūkio ministerijos paskirta viešoji įstaiga „EKOagros".

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras 2011 m. pradėjo įgyvendinti  projektą „Ūkio valdymas pagal kompleksinės paramos reikalavimus ir ekologinio ūkininkavimo kompetencijų ugdymas". 2011-2013 m. numatyta organizuoti 50 kursų pagal mokymo programą „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai", skirtą pradedantiesiems ekologiškai ūkininkauti.

Mokymo kursus administruoja Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras, vykdo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai. Mokymai finansuojami Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos lėšomis.

Mokymo kursai vyks iki 2013 m. birželio 30 d. Kursų grafikas (atnaujinamas kas mėnesį) skelbiamas Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje www.zmmc.lt (skiltyje „Mokymai ir renginiai").

Asmenys, turintys formaliojo arba neformaliojo mokymo kurso pagal žemės ūkio srities mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, baigimo patvirtinimo pažymėjimus arba diplomus, gali kreiptis į Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centrą (el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it arba faksu (8 37) 39 70 74) dėl turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu nustatytam privalomajam „Ekologinio ūkininkavimo pagrindų" mokymo kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba. Pateikti reikia prašymą ir baigimo dokumentus.

Išsamesnę informaciją teikia Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro Mokymo skyriaus specialistas Algirdas Augulis (tel. (8 37) 39 70 06, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" (kodas 396185007, trukmė 24 ak. val.) tikslas - perteikti ūkininkui mokslinėmis praktinėmis žiniomis pagrįstas ekologinio ūkininkavimo rekomendacijas, ekologinės gamybos esmę ir supažindinti su pagrindiniais ekologinio ūkininkavimo reikalavimais. Baigęs mokymo programos kursą, dalyvis geba organizuoti gamybą pagal Ekologinės žemės ūkio gamybos taisykles, įvertinti ūkio dirvožemio savybes ir pasirinkti tinkamą ūkio specializaciją ir augalų veisles, planuoti pašarų bazę pagal pasirinktą gyvulininkystės specializaciją, pateikti reikalingus dokumentus sertifikavimo įstaigai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Tikslinė mokymo kursų klausytojų grupė - ūkininkai, jų partneriai, žemės ūkio bendrovių įgalioti asmenys, t.y. asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registre ir siekiantys gauti ekologinės gamybos ūkio sertifikatą.

PPRAŠYMO FORMĄ UŽSKAITYTI TURIMĄ IŠSIMOKSLINIMĄ LYGIAVERČIU GALITE ATSISIŲSTI ČIA

PRAŠYMAS IŠKLAUSYTI MOKYMO KURSĄ

TEISINĖ INFORMACIJA

ASMENŲ, BAIGUSIŲ „EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO, MOKYMO KURSUS SĄRAŠAS (2012 M.)

ASMENŲ, BAIGUSIŲ „EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO, MOKYMO KURSUS SĄRAŠAS (2013M.)

 

 

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 10:26
 
Young Farmers Traning

Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą dienos turi išklausyti 160 akademinių valandų nustatytus mokymo modulius pagal „Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo" programą (kodas 29616026). Jaunųjų ūkininkų, sėkmingai baigusių šią mokymo programą, sąrašai bus skelbiami Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje www.zmmc.lt, o ūkininkui pageidaujant išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (vadovaujantis žemės ūkio ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu 3D-949).

Privalomi keturi programos moduliai (iš viso 62 ak. val.):

1.    „Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai)", 10 ak. val., kodas 296162023.

2.    „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas", 18 ak. val., kodas 296185007.

3.    „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas", 10 ak. val., kodas 296185010.

4.    „Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės", 24 ak. val., kodas 396131406.

Likusias 98 ak. val. jaunieji ūkininkai turi pasirinkti savo nuožiūra iš kitų Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintų ar kitų mokymo programų, susijusių su ūkininko ūkio veikla.

Mokymus 2011-2013 metais vykdo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir Aleksandro Stulginskio universitetas:

Mokymus pagal programas: „Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai)", „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas" ir „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas", vykdo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Atsakingas asmuo Ingrida Babenskienė, tel. (8 347) 37 048.

Mokymus pagal programą „Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės" vykdo Aleksandro Stulginskio universitetas. Atsakingas asmuo Gražina Gudaitienė, tel. 8 629 47280.

Kursų laikas, vieta ir kita informacija skelbiama Žemės ūkio ministerijos (www.zum.lt), Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro (www.zmmc.lt) ir projektus vykdančių institucijų interneto svetainėse.

Kur kreiptis dėl pažymėjimo išdavimo?

Išklausius mokymo programos privalomuosius modulius (62 ak. val.) ir likusias 98 ak. val., pažymėjimų kopijas kartu su prašymu bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija reikia atsiųsti į Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centrą (Universiteto g. 8A, LT-53341, Akademija, Kauno r.) arba elektroniniu paštu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Daugiau informacijos: Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro Mokymo skyriaus specialistas Algirdas Augulis, tel. (8 37) 397 006, el. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

PRAŠYMO FORMĄ GALITE ATSISIŲSTI ČIA

ANONIMINĖ ANKETA

42-21369787

Corbis

Last Updated on Friday, 14 December 2018 09:19
 
Trainings for Beginning Farmers and Tractor Drivers

Asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, mokymo kursų organizavimas pagal šias formaliojo mokymo programas bus finansuojamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ lėšų. Nuo 2010 m. kovo 23 d. pasikeitus traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklėms, paruoštos naujos sutrumpintos traktorininkų mokymo programos.

Last Updated on Monday, 08 October 2018 09:10
 
More Articles...
StartPrev12

Page 1 of 2