Trainings for Beginning Farmers and Tractor Drivers

Asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, mokymo kursų organizavimas pagal šias formaliojo mokymo programas bus finansuojamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ lėšų. Nuo 2010 m. kovo 23 d. pasikeitus traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklėms, paruoštos naujos sutrumpintos traktorininkų mokymo programos.

  • TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programos trukmė – 160 val.;
  • TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programos trukmė asmenims, įgijusiems TR1 kategoriją – 40 val.;
  • SZ kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programos trukmė asmenims, įgijusiems TR1 kategoriją – 40 val.;
  • Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos trukmė – 320 val.

Mokytis vairuoti TR1 kategorijos traktorius suteikiama teisė asmenims, ne jaunesniems kaip 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų), o TR2 kategorijos traktorius ir SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas – ne jaunesniems kaip 17 metų ir turintiems galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą.

Besimokantiems pagal šias mokymo programas bus kompensuojama 80 proc. mokymo išlaidų, jei mokymą vykdys profesinio mokymo įstaigos pagal 2007–2013 m. KPP priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ antrąją mokymo kryptį „Žemės ūkio gamybos technologijos“.

Norintys mokytis asmenys turėtų kreiptis į profesinio mokymo įstaigas ir pateikti žemės ūkio valdos įregistravimo dokumento kopiją. Ūkininkų ūkiuose dirbantys šeimos nariai ar samdomi darbuotojai, žemės ūkio įmonių darbuotojai turi pateikti ūkininko, bendrovės ar seniūnijos išduotą pažymą apie darbą ūkyje nurodant ūkio valdos numerį. Išklausius mokymo kursus ir atlikus mokymo programoje numatytas užduotis išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Paraiškas organizuoti mokymą gali teikti mokymo institucijos, turinčios Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją vykdyti formalųjį mokymą pagal minėtas mokymo programas.

Paraiškos iš mokymo institucijų bus priimamos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17) nuo š. m. liepos 1 d. visus metus.

Išsamiau su taisyklėmis galite susipažinti čia.

Mokymo grafikus rasite čia word

Norintiems_pradeti_ukininkauti

Išsamesnę informaciją teikia Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro vyr. specialistas Algirdas Augulis tel. (8 37) 397 006, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated on Monday, 08 October 2018 09:10