2016-01-15, 11:35
NordicPlus Adult: Pridėtinės vertės kūrimas Šiaurės Europos avių ūkiuose

Pridėtinės vertės kūrimas Šiaurės Europos avių ūkiuose / Sheepvalue: developing value-added sheepskills in North Europe

Projekto Nr. NPAD-2014/10272

Trukmė

 

Koordinatorius

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras

Partneriai

Islandijos žemės ūkio universitetas / Agricultural University of Iceland

Avininkystės ir ožkininkystės konsultacijos / Sheep and Goat Consult

Biudžetas

Projektas finansuojamas Nordplus Adult programos lėšomis

Projekto santrauka

Vykdant avininkystės ir ožkininkystės įgūdžių tobulinimo projektą (sheepskills.eu) apčiuopiama nauda pastebėta taikant įvairias reklamos strategijas. Sėkmingiausia strategijos dalis tai, kad buvo įvardyti gerosios patirties pavyzdžiai Islandijoje ir Danijoje, kur ūkininkai, dalyvaujantys avininkystės ir ožkininkystės įgūdžių projekte, išplėtojo inovatyvius būdus, kaip papildomai užsidirbti iš avių bei ožkų produkcijos, pasitelkiant marketingą ir turizmą. Tai paskatino kitus avių ir ožkų augintojus išmėginti naujoves. Ieškant naujų marketingo būdų ypatingos naudos davė bendravimas su jaunimo grupėmis, tradicinės avininkystės ir ožkininkystės ūkininkais ir amatininkais. Pastebėta, kad įgyvendinant projektą atsiranda poreikis jo įrankius padaryti priimtesnius, nes kompiuterinės technologijos ne visiems ūkininkams yra patogios. Išvada – mokymai turėtų būti lankstesni, labiau atitikti ūkininkų poreikius ir būti mobilūs.

Pateikiant gerosios patirties pavyzdžius išsiplėtė ir projekto „Pridėtinės vertės didinimas avininkystės ir ožkininkystės ūkiuose“ koncepcija. Pagrindinė idėja – identifikuoti projekte dalyvaujančių šalių gerosios patirties regionus bei šių geografinių regionų gerosios patirties pavyzdžius, susijusius su pridėtinės vertės kūrimo veiklomis.

Šiais pavyzdžiais būtų remiamasi kuriant naują „Avininkystės ir ožkininkystės įgūdžių“ modulį, kurio tikslas būtų padidinti tiesioginį ūkininkų bendradarbiavimą  (ypač tų, kurie neturi naudojimosi kompiuteriu įgūdžių). Taip ūkininkai galėtų sužinoti daugiau apie veiklas, didinančias pridėtinę vertę. Taip pat padėtų suvienyti projekte dalyvaujančius ūkininkus į tinklą, su kurio pagalba būtų kuriama ūkininkų mokymosi aplinka.

 

Projekto tikslas

Sustiprinti sąsają tarp suaugusiųjų mokymosi ir darbingo amžiaus

Projektas įgyvendinamas

Naudojamas neformalusis suaugusiųjų mokymas, bendrasis ir profesinis mokymas