2010-11-08, 13:28
Pieno kokybės gerinimo kompetencijų ugdymas

page_banner_paramaN_jpg_095100 3063708b85c2cd5

clip_image002

Projektą remia Lietuvos Respublika

Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų

PIENO KOKYBĖS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2010 m. rugsėjis - 2011 m. gruodis

Projekto Nr. 1PM-PV-10-1-002851-PR001


 

Projekto pagrindiniai tikslai ir uždaviniai, veiklos etapai

Projekto tikslas - suteikti žemdirbiams žinių ir praktinių gebėjimų tinkamai formuoti ir prižiūrėti karvių bandą, užtikrinti jų sveikatą ir gaminti geros kokybės pieną.

Projekto uždavinys - organizuoti teorinį bei praktinį mokymą ūkio sąlygomis, suteikti žinių apie tinkamą gyvulių laikymą ir priežiūrą, mitybą, melžimo higieną, melžimo įrenginius ir tinkamą jų eksploatavimą,  ūkinių gyvulių užkrečiamųjų ligų prevenciją (ankstyvą mastito diagnozavimą), gyvulių produktyvumo kontrolę ir apskaitą, išmokyti atlikti pieno tyrimų duomenų analizę bei duomenis pritaikyti pieno ūkio valdyme, gyvulių gerovės reikalavimus, taip pat supažindinti su pagrindiniais teisės aktais reglamentuojančiais gyvūnų gerovės, pieno kokybės ir kt. reikalavimus. Praktinio mokymo metu bus atliekamas pieno ūkio vertinimas, analizuojami duomenys atsižvelgiant į ūkio situaciją, modeliuojamos situacijos ir rekomendacijos, kurių tikslas maksimaliai sumažinti karvių sergamumą mastitu ir pagerinti pieno kokybę.

Projekto aktualumas ir planuojami rezultatai, atlikti darbai

Žemės ūkio ministerija formuodama žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką, prioritetiniu tikslu laiko maisto saugos ir kokybės reikalavimų įgyvendinimą, maisto produktų pramonės aprūpinimą kokybiška žemės ūkio produkcija, kad vartotojams būtų teikiamas sveikas ir saugus maistas. Tik iš geros kokybės pieno, maisto produktų perdirbimo pramonė gali pagaminti kokybiškus ir saugius pieno produktus. Šiuo metu viena didžiausių pienininkystės ūkių problemų yra karvių mastitas,  todėl žemės ūkio ministerija ėmėsi veiksmų šioms problemoms spręsti ir parengė Karvių sergamumo mastitu mažinimo ir pieno kokybės gerinimo programą (patvirtinta 2010 m. gegužės mėn. 24 d, ŽŪM įsakymu Nr. 3D-487),  kurios tikslas yra sukurti palankias teisines, ekonomines sąlygas, siekiant sumažinti karvių sergamumą mastitu ir pagerinti pieno kokybę. Vienas šios programos uždavinių - organizuoti mokymus pieno gamintojams, siekiant užtikinti tinkamą gyvulių priežiūrą ir taisyklingą melžimą.

Centras, kartu su Žemės ūkio ministerijos specialistais parengė žemdirbių tęstinio mokymo programą, surinko gyvulininkystės ir veterinarijos specialistų, planuojančių vykdyti ūkininkų konsultavimą/mokymą mastitų prevencijos ir pieno kokybės gerinimo klausimais, kvalifikacijos tobulinimo poreikį.

Iš viso planuojama organizuoti 323 mokymo kursus, kurių bendra trukmė sudarytų 7752 akademines valandas ir apmokyti ne mažiau kaip 4522 ūkininkus. Vidutinis klausytojų skaičius vienoje grupėje -14. Ūkininkams mokymo kursai - nemokami.

Mokymo programa - „Karvių sergamumo mastitu mažinimas ir pieno kokybės gerinimas", 24 ak. val. kodas 296164108

Mokymų grafikai bus skelbiami svetainėje  www.zmmc.lt

Mokymo kursų skaičių ir atsakingus asmenis savivaldybėse galite sužinoti čia

Projekto „Pieno kokybės kompetencijų ugdymas" įgyvendinimo rezultatai

Atsakingi už projekto vykdymą


Projekto vadovas

Tomas Didžiulis

Tel. (8 37) 398 386

El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


Projekto metodininkė

Veronika Pilipavičienė

Tel. (8-5) 2391 352

El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


Projekto koordinatorė

Jūratė  Spruntulienė

Tel. (8-5) 2391 360

Mob. Tel. 8 616 943 71

El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


Projekto finansininkė

Vigilija  Asauskienė

Tel. (8-5) 2391 349

El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Projekto specialistė

Vida Levickienė

Tel. (8-37) 397 637

El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai