2017-04-18, 15:11
Bendruomenės pateikė per 400 paraiškų nacionalinei paramai gauti

Šiais metais Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (PLŽMMC) užregistravo 411 kaimo bendruomeninių organizacijų paraiškų gauti finansavimą pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Kaip teigia PLŽMMC direktoriaus pavaduotojas Alvydas Grigaliūnas, tokia paraiškų gausa džiugino tik prieš trejus metus - tada surinkta 416 paraiškų. Lyginant su praėjusiais metais, bendras pateiktų paraiškų skaičius išaugo 28 paraiškomis (pernai sulaukta 383).

Šiemet kaimo bendruomeninės organizacijos pateikė paraiškų projektams finansuoti už 1,6 mln. Eur. (pernai pareiškėjai prašė 1,2 mln. eurų). Valstybės biudžeto krepšelyje paramai numatyta 806 tūkst. eurų.

Daugiausiai prašoma pagal viešųjų erdvių veiklos sritį. Tokių paraiškų PLŽMMC užregistravo net 177, o tai yra 43 proc. visų užregistruotų paraiškų.

„Viešosioms erdvėms sutvarkyti Žemės ūkio ministerija padidino maksimalią paramos sumą iki 7 tūkst. eurų vienam projektui. Pernai buvo skiriama iki 5 tūkst. Eur. Todėl nenuostabu, kad ši sritis yra populiariausia, - sako PLŽMMC direktoriaus pavaduotojas A. Grigaliūnas. - Paraiškos, pateiktos pagal šią veiklos sritį, konkuruos labiausiai. Jų prašoma suma sudaro 75 proc. visų paraiškose prašomų lėšų, o finansuoti numatyta 40 proc. viso lėšų krepšelio. Vadinasi, tik vienas trečdalis projektų bus paremti".

Mažesnio bendruomenių susidomėjimo sulaukė materialinės bazės stiprinimas. Pagal šią veiklą pateikta 90 projektinių pasiūlymų (22 proc. visų pateiktų paraiškų) už 222 tūkst. eurų (pernai jų buvo 118).

Kaip ir pernai, buvo galima teikti paraiškas tradiciniams renginiams organizuoti. Tokių paraiškų pateikta beveik dvigubai daugiau nei pernai - 144 projektai (35 proc.) už 227 tūkst. Eur (2016 m. pateikta 76).

Šiais metais bendruomeninės organizacijos paraiškas nacionalinei paramai gauti teikia 11 kartą. Parama teikiama pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D-142.

Paraiškos buvo renkamos nuo kovo 10 iki balandžio 10 d. Paraiškas vertina PLŽMMC. Jos turi būti įvertintos iki gegužės 24 d., tai yra per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos. Paraiškų vertinimo ataskaitos perduodamos Žemės ūkio ministerijai iki projektų atrankos komiteto posėdžio (PAK). Galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo priima ministerija, remdamasi projektų atrankos komiteto rekomendacijomis.

Žemės ūkio ministerija kaimo bendruomeninių organizacijų projektus remia nuo 2006 m. kasmet, išskyrus 2010 m., kai dėl lėšų stygiaus biudžete konkursas nebuvo rengiamas. 2006-2016 m. finansuoti 2308 kaimo bendruomeninių organizacijų projektai, kurių suma siekia beveik 12 mln. Eur. Nacionalinė parama kaimo bendruomeninėms organizacijoms finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.

UŽREGISTRUOTŲ PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI  REMTI  PARAIŠKŲ SĄRAŠAS