APIE MUS

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (toliau - Centras) yra valstybės biudžetinė įstaiga, teikianti metodinę pagalbą vietos veiklos grupėms (toliau - VVG), įgyvendinančioms ir ketinančioms įgyvendinti vietos plėtros strategijas LEADER metodu, ir žuvininkystės regionų VVG (toliau - ŽRVVG), metodiškai koordinuojanti bei organizuojanti žemdirbių, žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų bei konsultantų, kaimo bendruomenių, kitų žemės ir miškų ūkio, žuvininkystės ir kaimo verslo sektoriuose dirbančių žmonių (toliau - žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių) bei VVG ir ŽRVVG žmogiškųjų išteklių tęstinį profesinį mokymą.

Įstaigos pavadinimas keletą kartų keitėsi: 1964 m. įkurtas Mokymo metodikos kabinetas prie Žemės ūkio ministerijos, 1989 m. pavadintas Žemės ūkio ministerijos Mokymo metodikos centru, 1998 m. - Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnyba. Dabartinis Mokymo centro pavadinimas pakeistas 2005 m., priskyrus programos Leader metodinio koordinavimo funkciją.

Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, Centro nuostatais ir kitais teisės aktais.

Centras įgyvendindamas savo uždavinius bendradarbiauja su viešojo valdymo, mokslo, mokymo, konsultavimo, žemdirbių ir švietimo darbuotojų savivaldos institucijomis, ūkininkais, įmonių ir organizacijų vadovais bei specialistais, asociacijomis ir fondais, remiančiais LEADER metodo taikymą ir žmogiškųjų išteklių plėtrą.

Pagrindiniai Centro uždaviniai:

 

  • teikti VVG metodinę pagalbą LEADER metodo klausimais;
  • metodiškai koordinuoti ir organizuoti VVG, pagal poreikį, suderinus su Ministerijos Žuvininkystės departamentu, ŽRVVG bei žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių tęstinį profesinį mokymą;
  • aprūpinti juridinius asmenis saugiųjų dokumentų blankais, reikalingais profesinei ir ūkinei veiklai vykdyti;
  • sudaryti sąlygas Mokymosi visą gyvenimą memorandumo nuostatoms įgyvendinti žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje.

 

Centrui vadovauja direktorius, kurį pareigoms skiria ir iš jų atleidžia žemės ūkio ministras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Centro struktūra:  Administracija, kurią sudaro įstaigos vadovas, pavaduotojas ir specialistas finansų apskaitai, Vietos plėtros ir LEADER skyrius, Mokymo ir akreditavimo skyrius, Administravimo ir informavimo skyrius.

 


 

Atnaujinta 2016-10-12, 14:44
 
 
KOVAS 2019
PATKPŠS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis