Ekspertai

Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių švietimo ekspertai

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras nuolat metodiškai koordinuoja žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių (žemdirbių, žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų bei konsultantų, kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių, kitų žemės ir miškų ūkio, žuvininkystės ir kaimo verslo sektoriuose dirbančių žmonių) tęstinį profesinį mokymą, organizuoja žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių kvalifikacijos tobulinimą, informavimą ir švietimą. Siekiant šią veiklą vykdyti kokybiškai, organizuojama žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių švietimo ekspertų (toliau - ekspertai) atranka. Ekspertai rengia bei vertina tęstinio profesinio mokymo programas ir metodinę medžiagą, vykdo mokymą, vertina mokymo kokybę.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros veiklos kryptys, pagal kurias kandidatai į ekspertus gali teikti dokumentus: augalininkystė, sodininkystė, daržininkystė, miškininkystė, gyvulininkystė, žuvininkystė, paukštininkystė, bitininkystė, veterinarinė medicina, ekonomika, apskaita ir finansai, teisė, inžinerija, hidromelioracija, agroaplinkosauga, ekologinė žemės ūkio gamyba, maisto gamybos technologijos, kaimo plėtra, LEADER metodo įgyvendinimas, kaimo verslai.

Teisės aktai:

Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių švietimo ekspertų atrankos nuostatai

Prašymas dalyvauti ekspertų atrankoje (Nuostatų 1 priedas)

Eksperto nešališkumo ir sąžiningumo deklaracija (Nuostatų 2 priedas)

Ekspertų sąrašas pagal kryptis