Thursday, 05 January 2012 15:30
Organic Farming Trainings

Pradedantieji ekologiškai ūkininkauti (taip pat jų įgalioti atstovai) privalo laikytis Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir išklausyti mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" kursą. Kursų baigimo pažymėjimo kopiją privaloma pateikti sertifikavimo įstaigai ne vėliau kaip iki sertifikato išdavimo dienos (iki einamųjų metų birželio 15 d.). Sertifikavimo įstaigos funcijos vykdo Žemės ūkio ministerijos paskirta viešoji įstaiga „EKOagros".

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras 2011 m. pradėjo įgyvendinti  projektą „Ūkio valdymas pagal kompleksinės paramos reikalavimus ir ekologinio ūkininkavimo kompetencijų ugdymas". 2011-2013 m. numatyta organizuoti 50 kursų pagal mokymo programą „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai", skirtą pradedantiesiems ekologiškai ūkininkauti.

Mokymo kursus administruoja Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras, vykdo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai. Mokymai finansuojami Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos lėšomis.

Mokymo kursai vyks iki 2013 m. birželio 30 d. Kursų grafikas (atnaujinamas kas mėnesį) skelbiamas Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje www.zmmc.lt (skiltyje „Mokymai ir renginiai").

Asmenys, turintys formaliojo arba neformaliojo mokymo kurso pagal žemės ūkio srities mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, baigimo patvirtinimo pažymėjimus arba diplomus, gali kreiptis į Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centrą (el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it arba faksu (8 37) 39 70 74) dėl turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu nustatytam privalomajam „Ekologinio ūkininkavimo pagrindų" mokymo kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba. Pateikti reikia prašymą ir baigimo dokumentus.

Išsamesnę informaciją teikia Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro Mokymo skyriaus specialistas Algirdas Augulis (tel. (8 37) 39 70 06, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" (kodas 396185007, trukmė 24 ak. val.) tikslas - perteikti ūkininkui mokslinėmis praktinėmis žiniomis pagrįstas ekologinio ūkininkavimo rekomendacijas, ekologinės gamybos esmę ir supažindinti su pagrindiniais ekologinio ūkininkavimo reikalavimais. Baigęs mokymo programos kursą, dalyvis geba organizuoti gamybą pagal Ekologinės žemės ūkio gamybos taisykles, įvertinti ūkio dirvožemio savybes ir pasirinkti tinkamą ūkio specializaciją ir augalų veisles, planuoti pašarų bazę pagal pasirinktą gyvulininkystės specializaciją, pateikti reikalingus dokumentus sertifikavimo įstaigai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Tikslinė mokymo kursų klausytojų grupė - ūkininkai, jų partneriai, žemės ūkio bendrovių įgalioti asmenys, t.y. asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registre ir siekiantys gauti ekologinės gamybos ūkio sertifikatą.

PPRAŠYMO FORMĄ UŽSKAITYTI TURIMĄ IŠSIMOKSLINIMĄ LYGIAVERČIU GALITE ATSISIŲSTI ČIA

PRAŠYMAS IŠKLAUSYTI MOKYMO KURSĄ

TEISINĖ INFORMACIJA

ASMENŲ, BAIGUSIŲ „EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO, MOKYMO KURSUS SĄRAŠAS (2012 M.)

ASMENŲ, BAIGUSIŲ „EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO, MOKYMO KURSUS SĄRAŠAS (2013M.)

 

 

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 10:26